Gentur ponuda hotela

Ukoliko imate potrebu za rezervacijom smještaja za Vaše putovanje, dovoljno je da nam pošaljete upit prema priloženom obrascu u nastavku u kojem navedite osnovne stavke upita i u kratkom roku poslat ćemo Vam našu ponudu.

U polju sa slobodnim unosom dopunite Vaš upit s dodatnim informacijama; ukoliko putuju djeca s Vama, naznačite broj djece te njihove godine / okvirnu lokaciju te kategoriju hotela / eventualne preferencije lanaca hotela; Vaš okvirni budžet te ostale informacije koje smatrate bitnim za napomenuti.

 
 

Izdvojeni hoteli